Nyheter

2017-04-08

Rapport från ungdomsgruppens exkursion lördag morgon

Ungdomsledaren Oscar Axelsson med kartläsaren Rebecca Holm.

Klockan 07:00 var det tomt på Svampens parkering sånär som på undertecknad och min medtvingade kartläsare, men då vi fortfarande ser oss själva som ganska ungdomliga styrde vi ändå färden mot Kilsbergen.

Efter vägen sågs storlommar. Första stoppet var tänkt att bli Kroktjärns skjutplats men kartläsaren sov(?) och vi lyckades istället hamna vid Berga. Nåväl, vi steg ur bilen och hörde orrar och trastar. Enkelbeckasiner spelflög.

Efter att ha studerat kartan lite noggrannare gjorde vi ett nytt försök att ta oss till Kroktjärn och den här gången gick det. På vägen dit fick vi se en tjädertupp på nära håll i en tall och väl framme kunde elva spelande orrtuppar ses. Ljungpipare spelflög över mossen och två smålommar låg i tjärnen.

Tillbaka vid Berga för en andra frukost hade vi förbiflygande smålom och sparvhök, och ett par mindre korsnäbb visade upp sig nära och fint. Inga strömstarar var på plats vid Guntjugan så vi åkte vidare till Kärmenberget. En orre flög upp när vi klev in i skogen och en grönsiska sjöng.

 

Denna vackra vårmorgonsexkursion avslutades sedan vid Kärmsön med en sjungande järnsparv och skruvande ormvråkar. Jag hoppas att denna text kan locka åtminstone någon deltagare till ungdomsgruppens nästa träff, som är Fågeltornskampen den sjätte maj.

Oscar Axelsson, ungdomsledare