Nyheter

2017-08-03

Så kan fåglarna i jordbrukslandskapet gynnas

Fågelåker på Hidinge gård. Foto: Petter Halldén

Ikväll har du möjlighet att besöka Hidinge gård utanför Fjugesta.

Där han Gunnel och Håkan Wahlstedt jobbat under många år för att gynna den biologiska mångfalden.

Genom enkla åtgärder har de fått fler fåglar att trivas i landskapet.
Häng med på denna annorlunda exkursion.

 

För fyra år sedan uppmärksammades Hidinge gård utanför Fjugesta.

Håkan och Gunnel Wahlstedt, som driver jordbruket på gården, var demonstrationsgård i projekt ”Lönsamt jordbruk med fågelvänliga metoder”. .

 

Projektetet finansierades av Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelserna i Mälardalen och Prytz fond. Syftet var att visa att man på en konventionell spannmålsgård kan göra stor naturvårdsnytta på små, väl valda ytor. Av Hidinges 116 hektar åker avsattes 2 hektar för naturvård.

 

Som centralpunkt för mångfaldsåtgärderna användes ett område runt ett vindkraftverk. Här fanns en gammal husbehovstäkt med sälgbuskar och gräsmarker runtom. Runt vindkraftverket skapades ett- och fleråriga blommande remsor. Tanken är att förstärka en redan befintlig miljö i landskapet.

 

Insådda örter som honungsört, käringtand, blodklöver och perserklöver gynnar framför allt pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En dryg hektar fågelåker, insådd med spannmål, lin, bovete, åkerrättika och vitsenap gav flyttande och övervintrande fåglar näringsrik mat under hösten/vintern. På fälten runtom har det sparats osådda lärkrutor i höstvetet.

 

De senaste tillskotten i mångfaldsplanteringarna var då en 100 m lång buskplantering med sex olika busksorter, och en intilliggande äng, som anlades i direkt anslutning till svinstallarna.

 

Allt detta har gynnat mångfalden på gården, utan att det inkräktat för mycket på det rationella brukandet. Fågelåkrarna har varit välbesökta av finkar, sparvar och siskor, och antalet fåglar som dröjer sig kvar på hösten har ökat på gården tack vare fågelåkern. I blomremsorna surrar det på sommaren av tambin och flera arter humlor. Sånglärkan verkar vid inventeringen ha gynnats av de anlagda lärkrutorna i höstvetefälten. 

 

Ikväll, torsdag, har du möjlighet att se hur det gått med mångfalden på Hidinge gård. Det är samling vid Haga centrum kl 18 för alla som vill hänga med.