Nyheter

2017-02-06

Snöigt och trevlig i Garphyttans nationalpark

Snöigt och tyst. Så kan helgens exkursion i Garphyttans nationalpark sammanfattas. Sällskapet fick inte se eller höra den efterlängtade tretåiga hackspetten, men det blev en del andra trevliga observationer. Foto: Jan Andersson

Det var ont om tretåiga hackspettar när Närkes Ornitologiska Förening arrangerade en exkursion i Garphyttans nationalpark under söndagen.

- Men vi hade snöigt och trevligt ändå, berättar Lars Johansson som var exkursionsledare.

 

Det var ett 20-tal kikareförsedda fågelskådare som samlades på parkeringen i Garphyttans nationalpark under söndagen. På ett tunt snötäcke, hjälpte exkursionsdeltagarna att se var haren, räven, ekorren och rådjuren hade vistats Under natten. Sällskapet travade vi in i det åldrande granbeståndet där hackspettar brukar trivas och där började letadet efter den tretåiga hackspetten och om möjligt någon annan spännande fågel.

- Men det var väldigt tycket och inte hittade vi någon tretåig och inte mycket annat heller, berättar Lars Johansson.

Efter en lång stund lyckades i alla fall några höra en hackspett som trummade, men det var en större hackspett. 

 

Exkursionen arrrangerades av Närkes Ornitologiska Förening, NOF, tillsammans med  Östernärkes  Naturvårdsförening, ÖNF. Besöket i Garphyttans brukar följas av en exkursion till Yxnäsudden invid Segersjöviken vid södra Hjälmarkanten.

 

Efter någon kilometers långsam och lyssnade promenad samlades exkursionsdeltagarna kring lägerelden vid stora parkeringen i nationalparken. Där, över en grillkorv, kunde de flesta fåglarna observeras, tack vare några frivilliga insatser finns en liten fågelmatning invid grillplatsen. Utan den matningen hade artlistan endast omfattat större hackspett, kungsfågel, domherre, talgoxe och nötväcka. Vid grillplatsen fick exkursionen även se svartmesar, tofsmes, talltita och blåmes.

- Trots allt är det ju februari ska man komma ihåg, konstaterar Lars Johansson.

Exkursionen i Garphyttans nationalpark trivdes vid korvgrillningen. Intill grillplatsen finns också en liten matning där sällskapet kunde observera bland annat svartmes och talltita.