Nyheter

2017-05-19

Svensk silvertärna återfunnen i Bolivia

Silvertärna. Foto: Torbjörn Arvidson

En silvertärna, ringmärkt i Sverige för 20 år sedan, har återfunnits i Bolivia i Sydamerika. Fyndet ses som högst anmärkningsvärt eftersom arten normalt övervintrar i havet sydost om Sydafrika.

– Det är tveklöst ett av våra mest förvånande återfynd. Det sticker verkligen ut, säger Thord Fransson vid Ringmärkningscentralen vid Riksmuseet i Stockholm till TT.

 

Fågeln hittades 8 april i dålig kondition på en bilväg nära byn Charagua i sydöstra Bolivia. 

– Den togs om hand av upphittaren. Han hade den i en kartong, men den dog efter bara ett dygn, säger Fransson.

Det finns ganska många återfynd av svenskmärkta silvertärnor. De visar den normala flyttvägen från häckplatserna i Sverige ned längs Västeuropas kuster och vidare nedåt Afrikas västsida till Sydafrika.

 

Det antas att merparten av fåglarna sedan övervintrar i de kalla vattnen sydost om den afrikanska kontinenten ner till Antarktis – med andra ord mycket långt från Sydamerikas inre där det nya fyndet gjordes.

Hur den återfunna fågeln hamnade där är en gåta. Men Thord Fransson har en hypotes:

– Kanske den hade råkat komma mycket längre västerut än normalt. När den började flyga norrut på våren hamnade den i fel ocean, i Stilla havet i stället för Atlanten. När den upptäckte felet kan den ha försökt korsa Sydamerika, ett försök som inte slutade så väl.