Nyheter

2017-01-30

Talgoxen fortsatt etta vid fågelborden - men ovanligt många sidensvansar inräknade i år

Årets småfågelräkning visar att det är ovanligt många sidensvansar kvar i vårt område. Foto: Torbjörn Arvidson

Talgoxe, blåmes pilfink. Så ser toppen ut när huvuddelen av rapporterna har kommit in efter årets kampanj Vinterfåglar inpå Knuten.

Som många säkert har noterat är det ovanligt många sidensvansar kvar i vårt landskap. Det märks också i småfågelräkningen, här återfinns sidensvansen på femte plats i hela landet. I Närke är den på andra plats i årets räkning.

 

Birdlife Sverige/SOF räknar med att få in över 20.000 rapporter från alla småfågelräknare som deltagit i helgen kampanj. Fortfarande är det många som skickar in med vanligt post, men huvuddelen av alla rapporter kommer in digitalt, och därmed kan man redan nu se tydliga trender.

Talgoxen är fortsatt vanligast vid fågelborden, blåmesen håller fortfarande undan för pilfinken som återfinns på tredjeplats. Domherren behåller sin fjärdeplats. Så är det i år (av det som räknats hittills) och så var det också förra årets på nationell nivå.

 

Om man tittar på siffrorna för Örebro län ser det lite annorlunda ut. Talgoxen etta, men i år är sidensvansen på andra plats. Det beror naturligtvis på den varma vintern och att det finns förhållandevis mycket frukt och bär kvar att smaska på för arten. Den flyttar ju inte längre söderut än den behöver.

I Örebro län har också pilfinken lagt sig på tredjeplats, den har gått om blåmesen som numera intar en fjärdeplats. Det är väl bara en tidsfrågan innan "bubblaren" pilfink går om blåmes på den nationella listan.

Övriga arter som finns med på länets topp-tio listan är: domherre, skata, kaja, gulsparv, grönfink och gråsiska.

 

Med bland de inrapporterade fåglarna finns också ett antal "udda" arter, både för landskapet och för årstiden: lavskrika, råka, rödvingetrast och hämpling. Man kan fråga sig om det är feltryckningar eller okunskap. Men de är så få att man kan bortse från dessa.

 

Räkningen vid fågelborden är ingen exakt vetenskap. Däremot gör det stora antalet rapportörer att det ändå över tid går att utläsa trender i småfågelbeståndet. Här kan du ses statistiken från fågelräkningen.

 

Så här ser listan ut över den vanligaste fåglarna vid fågelborden. Förra årets notering inom parentesen.

 

1. Talgoxe (1)

2. Blåmes (2)

3. Pilfink (3)

4. Domherre (4)

5. Sidensvans (19)

6. Skata (7)

7. Koltrast (6)

8. Kaja (8)

9. Grönfink (5)

10. Gråsparv (11)

 

av KH 

Talgoxen är vanligast vid fågelborden. Det visar den småfågelräkning som pågått i helgen. Foto: Torbjörn Arvidson