Nyheter

2017-07-19

Tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar i Hjälmaren

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar i Hjälmaren i sommar.
Närkes Ornitologiska Förening, NOF, anser att antalet kan sänkas till 200 fåglar. Dessutom anser att skyddsjakten måste ta mer hänsyn till de födosökande skräntärnor som finns i Hjälmaren under sommaren.

 

Det är Sveriges Insjöfiskares Centralförbund, SIC, som ansökt om fortsatt tillstånd för skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren. Enligt SIC orsakar storskarven omfattande skador på fisken och det ger ekonomiska förluster för fiskenäringen. Utöver bitskador på fisk och förstörda fiskeredskap äter storskarven, enligt SIC, upp fisk till ett värde på upp mot 14 miljoner kronor per år.


SIC anser att skyddsjakten bidrar till att skrämma bort fåglarna från redskapen, och det har bidragit till att storskarven blivit skyggare.

Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att yttra sig över beslutet. NOF anser att antalet skarvar som får jagas bör sänkas, bland annat för att skyddsjägarna sällan lyckas skjuta det tillåtna antalet. Till exempel sköts det 2016 bara 150 storskarvar under skyddsjakten. Under skyddsjakten 2015 sköts det 369 storskarvar och under 2014 var noteringen 167. NOF betonar också att rapporteringen av skyddsjakten måste förbättras, framför allt bör man göra utredningar om skyddsjakten har avsedd effekt.

 

NOF skriver också i sitt remissvar att man måste ta särskild hänsyn till den rödlistade skräntärnan som rastar och födosöker i Hjälmaren under sensommaren. Observationer om fler än 100 skräntärnor är inte ovanliga och ny forskning visar att tärnan rör sig över stora områden i Hjälmaren under sitt födosök. Jakt, även om den riktar sig mot skarvar, utgör självklart en störning för skräntärnorna. Mot denna bakgrund anser NOF att ingen jakt alls (alltså inte heller vid redskap) får förekomma under den sista veckan i juli och de två första veckorna i augusti, då det största antalet tärnor vistas i Hjälmaren.

 

Länsstyrelsen i Örebro ger tillstånd för skyddsjakt på högst 500 storskarvar i Hjälmaren och anser att jakten har skrämseleffekt för att fågeln ska hålla sig borta från fiskredskap. I beslutet betonas vikten av att jakten inte bedrivs i närheten av kända boplatser för havsörn och fiskgjuse. Skyddsjägarna måste också ta hänsyn till de skyddsvärda arterna skräntärna, dvärgmås och svarttärna på de platser där de rastar. Länsstyrelsen bedömer att ett skyddsavstånd på 500 meter från dessa platser är tillräckligt för att de inte ska störas.