Nyheter

2017-05-14

Tyra Karlsson vann NOF:s fina fågelholk på Askersund Outdoor

I samband med Askersund Outdoor gällde det för besökarna att gissa rätt på ett antal fågelarter.

I samband med Askersund Outdoor i helgen arrangerade Närkes Ornitologiska Förening, NOF, en liten frågesport. Det handlade om att gissa rätt på olika fåglar.
Tyra Karlsson gissade bäst och vann en praktisk fågelholk. Börje Orrvik och Kent Sandström kunde också artbestämma fåglarna och vann därför var sin kåsa. 

Under helgen pågick Askersund Oudoor som är ett nytt evenemang där massor av utställare fanns på plats och där företag och föreningar erbjöd stor mängd aktiviteter.
Det handlade bland annat paddling, båtliv, jakt, fiske, vandring, långfärdsturer, camping och närliggande rekreationsområden.

Närkes Ornitologiska Förening fanns på plats i en monter tillsammans med Naturskyddsföreningen och föreningen arrangerade fågelguidningar i hamnområdet och en exkursion till naturreservatet Prinskullen.

NOF arrangerade också en liten anspråkslös tävling där det handlade om att gissa rätt på ett antal olika fågelarter. Dessa var: kungsfågel, svart rödstjärt, stjärtmes, ladusvala, gröngöling, grönfink, gulsparv, koltrast, större hackspett, nötväcka, lövsångare och lärka.

Det fanns ett antal som gissade rätt och vinnare av den fina och välgjorda fågelholken var Tyra Karlsson. Priser i form av en kåsa gick till Kent Sandström och Börje Orrvik.