Nyheter

2017-08-28

Ungdomsgruppens program för hösten 2017

Oscar Axelsson.
Du hänger väl med ut i markerna!
 
Oscar Axelsson, ungdomledaren för NOF kör i höst igen med hjälp av Ronnie Lindqvist. Första träffen är vid Venastugan lördag den 16 september. Sträckskådning måste bara upplevas! Det är fantastiskt när sträcken bara väller in. Förhoppningsvis är det en vacker höstmorgon med inte allför mycket dimma! På Venan kan det både bli meståg, gäss- och transträck.
 
Söndag 24 september är det tranorna i Kvismaren. Det är ett riktigt skådespel när de kommer med sina högljudda rop över nejden.
 
Senare under hösten blir det ett besök i Kilsbergen, till Garphyttans Nationalpark för att leta efter den tretåiga hackspetten och skjutfältet om det är öppet. Eventuellt ett besök i Flyhagen hos Benny Fredriksson.   
Mera info om klockslag och mötesplatser kommer här på hemsidan och på Facebooksidan.
 
Just Du är särskilt välkommen med ut i markerna! 

Programmet i sin helhet:
Lördag 16 september Sträckskådning på Venan 
Söndag 24 september Tranor i Kvismaren ihop med NOF 
Söndag 15 oktober Preliminärt Yxnäset Preliminärt
Lördag 18 november Garphyttans nationalpark / Villingsbergs skjutfält / ev. Flyhagen.

/Marianne