Nyheter

2017-03-24

Utfodring har fått svanar och gäss att stanna till vid Oset och Myrö

Örebro kommun har kört ut cirka 20 ton säd i Oset och Rynningeviken. Det är ett försök för att se om svanar och gäss kan stanna till ett slag på de här platserna. Foto: Per Wedholm

I år har Örebro kommun utfordrat svanar och gäss vid Oset och vid nya Myrömaden, Rynningeviken.

- Vi har gjort ett försök för att se om det går att få svanar och gäss att rasta på de här platserna, säger Mats Rosenberg på Örebro kommun.

 

I vår är det många som uppmärksammat att det varit ovanligt många sångsvanar och gäss som samlats i Oset och i Rynningeviken. Anledningen är att Örebro kommun gjort ett försök med att köra ut mat till fåglarna. Cirka 20 ton har körts ut vid nya Myrömaden, och vid Almbyängen och Ormestaängen.

- Normalt sett rastar inte de flyttande sångsvanarna och gässen (sädgås och bläsgås) på de här platserna. I år har vi gjort ett försök med utfodring för att se om det går, berättar Mats Rosenberg på Örebro kommun.

Försöket har slagit väl ut. På platserna har flera hundra sångsvanar och sädgäss stannat till och rastat under några dagar.

- Vi har försökt att lägga maten så långt från gångstråken som möjligt för att fåglarna inte ska bli störda, säger Mats.

- En annan tanke är att erbjuda de som inte kan ta sig till Tysslingen att få uppleva våren på nära håll genom svanarnas ankomst.

Att lägga ut mat runt Hemfjärden har också inneburit att det varit färre sångsvanar på de nysådda fälten bland annat vid Hjälmarsberg.

- En annan fråga är om vaken vid Svartåns mynning och Hemfjärden är tillräckligt bra nattkvarter för svanar och gäss. Vi ser det som ett försök och får ta ställning till om vi ska fortsätta kommande år, säger Mats Rosenberg.

 

Av KH 

Den utkörda maten har inneburit att det varit ovanligt många rastande sångsvanar och även gäss i bland annat Oset. Som mest har man räknat in över 500 sångsvanar på en och samma gång. Foto: Per Wedholm