Nyheter

2018-03-03

78 havörnar vid årets inventering runt Hjälmaren

Foto: Birdnerds

Årets inventering av havsörn visar på betydlig fler jämfört med förra året.

Under lördagen räkning noterades hela 78 havsörnar vid Hjälmaren, Kvismaren och Tysslingen.

Det kan jämföras med antalet 2017: då observerades 45 havsörnar i samma område.

Totalt räknades 229 havsörnar vid årets inventering, motsvarande siffra 2017 var 154 havsörnar. 

 

Rördrommens fältstation, som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, har sedan år 2000 genomfört årliga räkningar av framför allt havsörn (men också kungsörn) i området runt Mälaren och Hjälmaren.

I år utökades området och man räknade örnar även i området runt Karlskoga, Degerfors och sjön Unden. Det innebär att det fanns observatörer från området runt Stockholm och hela vägen till Vänern i Väst. Observatörerna fanns på nästan 100-talet platser i fem län i ett knappt 30-tal kommuner. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs stod för organisationen av räkningen där 22 personer ansvarade för telefonkontakterna med fältobservatörerna.

 

 

Resultatet av dagens räkning blev:

Örebro län väster om Tysslingen 1  havsörn

Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren 78 havsörnar

Kolbäcksån 2 havsörnar

Svartån (Västmanlands län) 0 havsörnar

Mälaren v om Hjälmarsundsbron och v 55 94 havsörnar

Mälaren ö om Hjälmarsundsbron och v 55 43 havsörnar

Mörkö 5 havsörnar

Stockholm 7 havsörnar

 

 

Summa 229 havsörnar