Nyheter

2018-02-07

Alldeles för många kungsörnar dödas av tåg

Statistik över döda kungsörnar som kommer till SVA och Naturhistoriska Riksmuseet visar att uppemot 40-45 % dödas av tåg. Kungsörn Sverige (KÖS) har, liksom BirdLife Sverige, vid upprepade tillfällen uppvaktat såväl Naturvårdsverket som Trafikverket och Miljödepartementet för att minska den för kungsörn mest frekventa dödsorsaken, men dödandet fortgår trots att kunskap finns om hur det kan förhindras.
 
Trafikverket har sedan lång tid tillbaka kunskap om att tågen årligen kör på vilt (främst ren, älg och rådjur) som går längs banvallen. Snörika vintrar ökar påkörningarna markant, då djuren nyttjar järnvägen för att det är lättare att vandra där. Kadaver som inte rensas bort från banvallen blir föda åt rovfåglar som kungsörn, havsörn, duvhök samt rovdjur som lo, varg, järv med flera. Dessa djur riskerar då att själva bli påkörda.