Nyheter

2018-01-21

En doldis i skogen - hjälp till att hitta den tretåiga hackspetten i Närke

Leta gärna efter den tretåiga hackspetten när du är ute och skådar. Och glöm inte att lägga in observationen i Artportalen.

En första inventering under förra året visade att det fanns flera par av häckande tretåiga hackspettar i Kilsbergen.

Det borde finnas fler häckningar i Närke, menar inventerarna Ronnie Lindqvist och David Tverling.

Hjälp till att hitta fler individer och häckningar av denna doldis i skogen.

 

För lite mer än ett år sedan startades ett litet projekt för att inventera tretåig hackspett i landskapet. Ett antal områden pekades ut som möjliga för att hitta häckningar av tretåig hackspett.

- Tyvärr klarade vi bara av att inventera Kilsbergen ordentligt. Men det var intressant för vi hittade fyra-fem revir och tre häckningar, berättar Ronnie Lindqvist.

Men det borde finnas betydligt många fler par som häckar i landskapet. Ronnie har tittat på observationer i Artportalen och konstaterar att det finns noteringar på arten i bland annat Markaskogen, Bredmossen, Viaskogen, och Myrö våtmark.

- Tittar man på obsarna i Garphyttans nationalpark finns den en obs i januari 2017, en i februari och sedan ingentig förrän den vitryggiga hackspetten dyker upp i slitet av september. Då haglar den in observationer på den tretåiga hackspetten i nationalparken - men det finns ännu ingen konstaterad häckning där, säger Ronnie.

 

Nu vill Ronnie och David Tverling har hjälp med att hitta fler tretåiga hackspettar i Närke. Lägg in alla observationer på arten och leta också efter färska spår i träden. Klicka här så får du se hur spåren ser ut.

- Det är några områden som är mer intressanta: Käglan, Tiveden på båda sidor Laxå och Tylöskog. 

- Om det finns tretåig hackspett indikerar det också på att det kan vara skyddsvärda områden, säger han.

 

Av KH 

Här är de områden där det kan finnas tretåig hackspett. Kilsbergsområdet är hyggligt inventerat, de övriga behöver undersökas mer.