Nyheter

2018-03-08

Fågelskådare kan hitta bra lokaler för vitryggig hackspett

Martine Farup från Skogsstyrelsen informerar om genomförda åtgärder för vitryggig hackspett i samband med en heldag för samrådsgruppen för vitryggig hackspett.

Naturvårdsverket har nyligen antagit en ny åtgärdsplan, en så kallad ÅGP, för vitryggig hackspett i Sverige.

Målet med planen är att restaurera och etablera lämpliga livsmiljöer för vitryggen med sikte på att det 2020 ska finnas åtminstone tio par frihäckande i landet i stället för de fyra paren som mer eller mindre framgångsrikt häckar i Sverige idag.

 

Kärnområdet för hackspetten och de riktade insatserna är grovt uttryckt ett band genom Mellansverige, från Dalälvens mynning i Östersjön, via Bergslagen och Värmland till de klassiska vitryggsmarkerna i Dalsland. Även delar av Norrlandskusten och delar av Småland ingår som intressanta delar i planen.

 

För detta har Naturvårdsverket mycket pengar att fördela, både för biotopsinventering och fysiska åtgärder. Vi har under senaste halvåret haft nöjet att ha en vitryggig hackspett på besök i Garphyttans nationalpark, och vårt område har traditionellt hyst häckande vitryggar vilket medför att många lokala aktörer är på hugget och vill jobba för en återetablering av arten i vårt närområde.

 

Tisdagen den 6:e mars samlades en samrådsgrupp i Nora för en temadag med vitryggig hackspett i fokus. Deltagare från länsstyrelsen, kommunerna, skogsstyrelsen, skogsbolag och föreningslivet hade en intressant heldag i ämnet med genomgång inomhus på förmiddagen och besök i fält på eftermiddagen.

Administrationen runt hela åtgärdsprogrammet är naturligtvis omfattande eftersom skogsbrukets regelverk är stort och att det oftast är flera markägare involverade i intressanta områden. Detta framgick tydligt under förmiddagspasset. Desto enklare var det att i fält se de konkreta förbättringar som kommit till stånd i ett antal områden runt Nora genom ett gott samarbete mellan berörda parter.

 

NOFs medlemmar och andra kan hjälpa till i den här frågan. De stora egendomar som till exempel skogsbolagen har, är visserligen oftast välkända av ansvariga personer på bolagen och av skogsstyrelsen. Men vi fågelskådare har kompletterande kunskaper om lokaler som skulle vara lämpliga för åtgärder med mål att förbättra för hackspettar i allmänhet och vitryggig hackspett i synnerhet. Alla tips om lämpliga platser välkomnas.

 

Vänd er till NOFs skogsgrupp eller direkt till Länsstyrelsen Örebro, Henrik Josefsson, 010-2248632, e-post: henrik.josefsson@lansstyrelsen.se

Läs mer om åtgärdsprogrammet här: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6770-0

 

Av Ronnie Lindqvist 

 

Spår av vitryggig hackspett?