Nyheter

2018-04-18

Hur går det egentligen för smålom och storlom i Sverige?

Antalet storlommar i Sverige är stabilt, medan läget för smålommarna är oroande. Hör mer om utvecklingen för lommarna på torsdag kväll. Då kommer Mats Eriksson från Projekt LOM och berättar mer. Foto: Birdnerds

Storlommen har en relativt stabil trend i Sverige, medan smålommens häckning i södra delen av Sverige har en oroande trend.
På torsdag kommer Mats Eriksson, som ansvarar för Projekt LOM, till Vasakyrkan i Örebro och berättar mer om hur utvecklingen är för smålom och storlom.

Detta är vårens sista inomhusmöte; det börjar kl 19 och alla är hjärtligt välkomna.

 

I Sverige häckar en stor del av alla smålommar och storlommar som finns i Europa. Därför har Sverige ett stort ansvar för att följa lommarnas utveckling.

Mats Eriksson, som ansvarar för Projekt LOM, har jobbat med frågorna sedan 1994. Han har ansvarat för att det genomförs inventeringar av både storlom och smålom.

På torsdag, den 18 april, kommer Mats Eriksson till Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, i Örebro för att berätta med om lommarnas utveckling.

 

Mats Eriksson föredrag blir extra intressant eftersom NOF har fått ett flerårigt uppdrag att inventera storlom i Sottern. Där har antalet häckande storlommar haft en vikande trend sedan 1995, och antalet par har halverats: från 20 par till 10 häckande par.

Det blir också intressant att höra mer om smålommarnas utveckling. I år ansvarar länsstyrelsen i Örebro för en inventering av a smålomslokaler: en inventering som Mats Erikssson är kordinator för.

 

Alla är hjärtligt välkomna till vårens sista inomhusmöte. Det är fri entré och mötet börjar klockan 19, Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, Örebro 

 

Här kan du läsa mer om storlommens utveckling i Sottern.