Nyheter

2018-04-04

Så här ser NOFs nya styrelse ut

Styrelsen från vänster: Ulf Jorner, Pierre Blanksvärd, Gunnar Bergeå, Anastasia Oliver, Ronnie Lindqvist, Åsa Bengtsson, Bengt Andersson, Kent Halttunen och Lars Johansson. Bild: Marianne Johansson

Vid årsmötet februari 2018 valde medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening en ny styrelse. Några ledamöter blev omvalda, två nya kom till och två avgick.

 

I styrelsen gör man ingen skillnad på ordinarie ledamot och suppleant. Alla deltar i styrelsens kollektiva arbete. Nu finns det ett förslag till nya stadgar, som godkändes av årsmötet och som ska godkännas av ett föreningsmöte, som bland annat berör suppleanterna. Förslaget finns på vår hemsida se länk till: Förslag till nya stadgar.

 

Efter att styrelsen konstituerade sig blev fördelningen av uppdrag enligt nedan: 

Ulf Jorner, ordförande

Ronnie Lindqvist, vice ordförande och Närkes Fågelvärld

Åsa Bengtsson, kassör, tjejgruppen, utbildning och medlemsregister

Kent Halttunen, sekreterare, FiN och information

Lars Johansson, exkursioner

Bengt Andersson, försäljningsansvarig, lotterier och remissansvarig

Anastasia Oliver, inomhusmöten, ungdomsgruppen. 

Suppleanter

Gunnar Bergeå, resor                 

Pierre Blanksvärd, exkursioner och evenemang samt ansvarig för skogsgruppen.

 

Styrelsemötena äger rum i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 i Örebro med några undantag om året då mötena sker ute i markerna vid lämpligt fågeltorn. Styrelsen sammanträder en gång i månaden då agendan oftast är mycket fullspäckad. Styrelsen gör ett uppehåll i juli månad annars arbetar de hela året för klubben med sina uppdrag.  

 

Att vara ordförande innebär även att vara bibliotekarie. Biblioteket finns i samma lokal som mötena hålls, det vill säga Slottsgatan 13 A i Örebro.  Ulf Jorner sköter in- och utlåningen av föreningens böcker utöver ansvaret för ordförande för föreningen.

 

Ronnie Lindqvist blir vice ordförande och fortsätter också sitt arbete med Närkes Fågelvärld. 

Åsa Bengtsson har kvar sitt åtagande som kassör och ansvar för medlemsregister, tjejgruppen och utbildningar inom föreningen.

Kent Halttunen kommer att ha samma uppdrag som tidigare: sekreterare, information och redaktör för föreningens tidskrift Fåglar i Närke (FiN).

Lars Johansson har också fortsättningsvis ansvar för exkursionerna med hjälp av Pierre Blanksvärd.

Bengt Andersson blir ansvarig för försäljning, remisser och del i inomhusmötena.

Anastasia har ansvar för inomhusmötena och delat ansvar med Oscar Axelsson beträffande ungdomsgruppen.

Gunnar Bergeå ansvarar för klubbens resor.

Pierre Blanksvärds uppdrag blir exkursioner tillsammans med Lars J och ansvar för skogsgruppen. 

 

Revisorer

Jan-Olof Ragnarsson, revisor

Tord Larsson, revisor

Åke Lorin, revisorssuppleant

Marie Johansson, revisorssuppleant

 

Valberedning: sammankallande är Hans Waern.

 

Under fliken Om NOF kan du läsa mera:

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättele 2017

Ekonomirapport 2017