Nyheter

2018-01-17

Så ska vitryggen etablera sig i Närke - intressant föreläsning torsdag kväll

Den här vitryggiga hackspetten har funnits i Garphyttans nationalpark sedan i slutet av september. Frågan är om den kommer att stanna; svar på det kanske kommer torsdag kväll. Foto: Torbjörn Arvidson

På torsdag kväll kommer Kristoffer Stighäll till NOFs inomhusmöte och berättar om hur den vitryggiga hackspetten ska kunna etablera sig i Närke och Sverige.

Kristoffer har skrivit en avhandling om förutsättningarna för att den rödlistade arten ska komma tillbaka till våra marker.

Tidigare har han pekat ut Hjälmarens strandzoner som lämplig biotop; frågan är om Garphyttans nationalpark också är en lämplig plats?

 

Sedan slutet av september finns en vitryggig hackspetts hanne i Garphyttans nationalpark. Den tycks ha funnit sig tillrätta på platsen, frågan är hur länge den kan stanna i nationalparken. 
Det kanske Kristoffer Stighäll kan ge svar på när har kommer till NOFs inomhusmöte torsdag kväll. Kristoffer har jobbat med projekt vitryggig hackspett inom Svenska Naturskyddsföreningen, och han har skrivit en avhandling vid Örebro universitet om förutsättningarna för att få tillbaka arten i Sverige. I sin forskning har han jämfört förutsättningarna för arten i tre olika länder: Sverige, Finland och Lettland.

- Det är framför allt två viktiga biotoper som måste finnas för att den vitryggiga hackspetten ska kunna trivas. Det är lövskog kring sjöar och vattendrag, och det är lövsumpskogar, berättade Kristoffer vid en föreläsning i Örebro för två år sedan.

Då pekade han ut lövskogarna runt Hjälmaren och skogarna i trakterna av Svennevad som lämpiga biotoper för den vitryggiga hackspetten.

 

I sin avhandling har Kristoffer Stighäll gjort jämförelserna mellan tre länderna och han konstaterar att i Lettland finns det stora sammanhängande arealer av lövskogar med björk, asp, sälg och al. I Finland, som har cirka 100 häckande par av vitryggig hackspett, är lövskogarna något mindre och lite mer uppdelade men finns i närheten av varandra. I Dalsland, där det fanns flera par vitryggig hackspett tidigare, var de viktiga lövskogarna ännu mer uppdelade i många små enheter. En teori är att hackspettarna var tvungna att flyga långt för att hitta föda till sina ungar, och det kan ha varit orsaken till att arten försvann från området.

 

På torsdag kväll, kl 19, kommer Kristoffer Stighäll, till Vasakyrkan i Örebro och berättar om det senaste forskningen och rönen kring den vitryggiga hackspetten. Vasakyrkans samlingssal ligger på Vasagatan 6-8 i Örebro och alla är hjärtligt välkomna. Det är fri entré.

 

 

Kristoffer Stighäll, som är expert på vitryggig hackspett, kommer till NOFs inomhusmöte torsdag kväll och berättar förutsättningarna för att den vitryggiga hackspetten åter ska etablera sig i Sverige och Närke.