Nyheter

2018-05-14

Stadig och årlig gäst i Sommarro i Örebro

Mindre flugsnappare har varit en stadig gäst vid Sommarro sedan 2014. Foto: Torbjörn Arvidson

Vill du få höra och se en mindre flugsnappare i vårt landskap?

Ja, då är en säker plats Sommarro vid södra delarna av Örebro.

För femte året i rad har nämligen en mindre flugsnappare observerats på samma plats, och där sjunger den vackert med sin orangeröda strupe.

 

 

Den 8 maj i år upptäckte Ulf Andersson att en mindre flugsnappare satt och sjöng vid parkeringen till Sommarro, strax söder om Örebro. Det var ingen överraskning, en mindre flugsnappare har varit gäst på samma plats sedan åtminstone 2014. Det finns faktiskt observationer av arter i närheten 2001 och 2008.

Men sedan 2014 har det varit stadigt förekommande vid parkeringen vid Sommarro. Det året, 2014, observerades fågeln 20 maj - 4 juni. År 2015 finns det noteringar 14-16 maj. Året därpå, 2016, sågs fågeln 7 maj - 2 juni. Förra året observerades fågeln 17 maj - 22 juni.

 

I år har mindre flugsnappare även rapporterats från Hästnäs söder om Arboga, Kanterboda och Trystorps ekäng. 

 

Den adulta mindre flugsnaparen är stor som en gransångare och mäter 11-12 cm. Den uppträder rastlöst och rör sig kvickt i lövverket, vilket skiljer den från flera av de andra arterna i samma släkte. Den har en tydlig vit orbitalring, och en liten mörk näbb med rosabrun bas på undernäbben. Sittande knycker fågeln ofta på stjärten. I flykten kan man se vita sidor basalt på den svarta stjärten, ungefär som hos en stenskvätta.

Den adulta hanen har orangeröd strupe, med diffus gräns mot sitt beigevita bröst och undersida. Strupen är skarpt avgränsad av blygrå halssidor, den har också samma ton på huvudet och nacken. Honan är ungefär tecknad som hanen, men saknar tegelröd strupe och blygrå färg på huvud och nacke. 

 

Mindre flugsnappare trivs i olika miljöer, men mest i frodiga, täta skogspartier med rik undervegetation, gärna med en bäck i närheten. Den föredrar lövskog men trivs även i skogar med barrinslag. Fågeln är lätt att förbise eftersom perioden på året då den sjunger är kort. Boet placeras i håligheter i lövträd. 

 

Mindre flugsnappare första häckningen i Sverige konstaterades 1944 i Småland, sedan dess förekommer den regelbundet men sällsynt som häckfågel i södra hälften av landet och längs Norrlandskusten, främst i Götaland och Svealand. Sverige utgör den nordvästra gränsen för den mindre flugsnapparens utbredningsområde. 

 

Källor: Artportalen och Wikipedia 

 

 

Man räknar med att det finns mellan 500 och 1.000 par mindre flugsnappare i Sverige. Foto: Torbjörn Arvidson