Dalarnas Ornitologiska Förening

Senaste nyhet

2017-08-10

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2017

Brun glada vid Aspan, Dala-Husby. Foto: Daniel Andersson

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under juli månad (ca 1550 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Endast två dagar med högsommarvärme och bara 40 % av normal nederbörd, är en sammanfattning av vädret under juli månad. Några av de rarare arterna från juni fanns kvar, och några nya upptäcktes naturligtvis också…

 

Den [stripgås] som sågs i juni vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, var kvar och rapporterades vid flera tillfällen under månaden. Vitkindade gäss häckade på ett par platser och som mest sågs 20 adulta den 5.7 vid Söderbärke, Smedjebacken. En adult årta med två 1K fanns vid norra delen av Limsjön, Leksand. Svärta rapporterades som vanligt från Djupsilsjön, SV Särnaheden, Älvdalen, men också från Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen.

 

På drygt tio lokaler hördes spelande vaktlar (Hedemora, Gagnef och Orsa). Gråhake-doppingar var kvar vid Bingsjön, Rättvik. En ägretthäger sågs den 20.7 vid Södra Fullsta, Avesta. Två bruna glador upptäcktes vid Aspan, Dala-Husby, Hedemora, den 30.7 och var kvar in i augusti. En röd glada sågs den 14.7 vid Sunnansjö, Ludvika, och dagen efter fanns ett ex vid Näckenbäck, By, Avesta. En småfläckig sumphöna rapporterades den 2.7 från Fårans övre del i Holmsjöområdet, Borlänge. Rörhöns med pulli noterades både vid Marnästjärn och också vid Kasttjärn inne i Ludvika.

 

En bit in i juli började som vanligt vadare att uppträda på lämpliga lokaler. En kustpipare fanns den 28.7 vid Rosse, Avesta, ett ex dagen efter vid Österviken, Avesta, där sju ex också rastade den 30.7. Två kustsnäppor fanns den 16.7 vid Myckelby, Dala-Husby, Hedemora. Månadens enda småsnäppa var ett ex den 23.7 vid Österviken, Avesta. På samma lokal sågs fem spovsnäppor den 16.7 och tre ex den 18.7. Ett udda julifynd var den dubbelbeckasin som rastade vid Dragsängarna i Leksand den 21.7.

 

En myrspov sågs den 6.7 vid Fatburen, Hedemora, och ett ex fanns på samma lokal den 11.7. Fyra ex rastade vid Myckelby, Dala-Husby, Hedemora, den 16.7. Hela 34 ex sågs samma dag vid Österviken, Avesta. Tre ex noterades vid Ansta, Säter, den 18.7, fyra ex fanns samma dag vid Österviken och där sågs tre ex även den 30.7. En större ansamling av grönbenor sågs under månaden. Det var 81 ex som rastade vid Rudängsmyran i Borlänge den 25.7. Smalnäbbad simsnäppa rapporterades bara från Fosktjärnarna på Långfjället, Älvdalen, där både en adult och två pulli sågs.

 

22 adulta och sex pulli dvärgmåsar rapporterades den 4.7 från Kallsjön, Drevdagen, Älvdalen. Enstaka ex sågs under månaden även vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, samt vid Utsund och Södra Fullsta i Avesta. På sistnämnda lokal sågs också en skräntärna den 24.7.

 

Hökuggla med ungar rapporterades från en lokal i Älvdalen samt två lokaler i Orsa. Ett ex fanns även på en lokal i Mora. Lappuggla rapporterades från Älvdalen och Leksand. Jorduggla noterades flitigt vid Lindänget, Orsa. En rapport fanns även från Knutar Einars äng i Orsa, Änge i Nås, Vansbro, samt ett par rapporter från trakterna av Sifferbo i Gagnef.

 

Kungsfiskare sågs den 23.7 vid Ljusterån, Norddalen, Säter, och tre ex – troligen två 1K – upptäcktes den 29.7 vid Myckelby, Hedemora. Sidensvans rapporterades från fyra lokaler i Malung-Sälen. Svarta rödstjärtar observerades vid Outokumpu i Avesta, på en ny lokal i Hedemora, Träimpregneringen/ABB i Ludvika, Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge, samt vid både Falu gruva och Svärdsjö Vårdcentral, Falun. Den vitgumpade buskskvättan vid Bältarbo/Hamre, Hedemora, blev allt mer svårsedd, men var kvar åtminstone till den 21.7

 

Flodsångare hördes vid Nås, Hedemora, samt vid Trollbo, Långshyttan, Hedemora. Busksångare fanns vid Gustafs, Säter, och det fanns tecken på att det var frågan om Dalarnas andra häckning. Nordsångaren vid Brottbäcksstugan, Fulufjället, Älvdalen, som upptäcktes strax efter midsommar, var kvar ett par dagar in i juli. Vi får hoppas att det inte dröjer 49 år till nästa! Mindre flugsnappare fanns kvar vid Långsjön, Borlänge, i början av månaden.

 

I samband med nordsångaren så gjordes en hel del fynd av bändelkorsnäbbar runt Fulufjället, Älvdalen. Som mest noterades 19 ex den 1.7 vid Brottbäckstugan. Ett par andra ansamlingar var tolv ex den 17.7 vid Staberg, Falun, och 15 ex som flög förbi vid Lillfjäten, Klutsjön, Älvdalen, den 28.7. Från mitten av månaden kom flera rapporter om enstaka ex även i södra halvan av landskapet. Den 3.7 rapporterades en tallbit vid Lövåsen, Grövelsjön, Älvdalen. Lappsparv fanns endast vid Fosksjöarna, Långfjället, Älvdalen, och ortolansparv rapporterades bara från Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

 
 
2017-07-16

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter ...

Läs mer
2017-07-08

Tranräkning 2017

Inventeringsgruppen har fastställd följande torsdagar för höstens tranräkning:17, 24 och 31 augusti7 och 14 septemberSkriv upp dessa datum! Resultatet av tranräkningen kompletteras även med rapporter från Artportalen och rapporteras sedan i DOFs medlemstidning Fåglar i Dalarna. Ulf Kolmodin, inventeringsgruppens ordförande, svarar på frågor och ...

Läs mer
2017-06-29

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter ...

Läs mer
2017-06-26

Superraritet från norr på besök i Dalarna!

Den 25 juni upptäcktes en riktig raritet från norr, nämligen nordsångare [artic warbler] (Phylloscopus borealis), vid Brottbäckstugan i Fulufjället. Den hördes och sågs bra från parkeringen vid Brottbäckstugan. SE ÄVEN: Fakta & historia om nordsångaren: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3275&artikel=2776359Det är andra fyndet av a...

Läs mer
 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-08-10

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2017

 
2017-07-16

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2017

 
2017-07-08

Tranräkning 2017

 
2017-06-29

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2017

 
2017-06-26

Superraritet från norr på besök i Dalarna!

 
2017-06-10

Otrolig upptäckt under standardrutt!

 
2017-06-09

Nytt nummer av FiD ute nu!

 
2017-05-22

Fåglar sen sist - Dalarna april 2017

 
 

Dalakalendern

2017-08-21
Leksands fågelklubb - Vadarspaning
Mitten av augusti 
 
Vi åker dit det är gynnsamma förhållanden för vadare, troligen Limsjön eller Dragsängarna.
Anmäl intresse till Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se
 
Plats och datum bestäms med kort varsel. 
2017-09-09
Leksands fågelklubb - Rovfågelsexkursion

Lördag 9 september kl. 13

 

Vi tittar på rovfåglar i Häradsbygden och kanske några fler platser.

Kontakt: Conny Land 070-216 55 55, connyland53@gmail.com. 

 

Plats: Samling Norsbro 

2017-10-02
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 2 oktober

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se. 

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs

2017-10-25
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 25 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com. 

 

Plats: Norsbro 

2017-11-25
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 25 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se. 

 

Plats: Samling Norsbro 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com