Nyheter

2013-12-08

Fåglar i Västmanland - nytt nummer ute

Senaste numret av Fåglar i Västmanland har skickats ut till alla medlemmar. Det innehåller artiklar om storskrakar, mindre flugsnappare, pilgrimsfalksprojektet, ringmärkning i Lisjöviken och mycket annat. Samt information om alla aktiviteter som VOF, Rapphönan och Daglediga erbjuder dig att vara med om fram till april nästa år.

 

En nyhet när det gäller våra utflykter är att vi beskriver den fysiska ansträngning som krävs. Vi klassificerar dem även utifrån svårighetsgrad.  Det finns tre nivåer:

- nybörjarvänlig skådning som inte kräver några förkunskaper

- lätt till medelsvår skådning, där viss erfarenhet behövs

- avancerad skådning, där deltagarna förväntas kunna en del om fåglar och alla hjälps åt utifrån sina förutsättningar.

 

Välkommen till våra utflykter!