Nyheter

2013-08-08

Lantbrukare efterlyses

Bild används med tillåtelse av Väderstad-Verken AB

Under de senaste 35 åren har 3 av 4 sånglärkor försvunnit från de svenska åkermarkerna, och under de senaste 10 åren nästan så många som 1 av 3. De dramatiska förändringarna i jordbruket, som syftar till att ge större skördar, förmodas vara den viktigaste orsaken till detta. Sånglärkan, som söker sin föda på marken, vill ha variation i odlingslandskapet och inte alltför tät och hög vegetation.

 

En lösning är att lämna osådda rutor på ca 16-20m2 på åkern. Då kan fågeln söka föda där och få fram ungar under sommaren.    

 

Det enda du som lantbrukare behöver göra är att lämna en osådd ruta. En minimal arbetsinsats som du dessutom får ersättning för.   

 

Om du är eller känner någon som kan tänkas sig vara intresserad så hör av er till Joachim Karlsson epost eller 0704-322 157

 

Mer finns att läsa på Rädda Sånglärkan  

Hur man enkelt hjälper sånglärkor

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com