Nyheter

2013-04-14

Rapport från VOF:s årsmöte

Inger Kjellberg, Lennart Waara, Yngve Viklund och Elof Petersson njuter av fika i vårsolen.

En solig dag Fläcksjön runt under guidning av Yngve Viklund gav deltagarna i förmiddagens exkursion många härliga obsar. Blå kärrhök hane och hona, ormvråk, fjällvråk, skogssnäppa, sångsvanar, grågäss, sädgäss, bläsgäss, tofsvipor, en mindre sångsvan och havsörn.

 

På årsmötet i Fläckebo församlingsgård valdes Lennart Waara till VOF:s ordförande för ett år, Elisabeth Evjen, Kalle Källebrink, Joachim Karlsson och Torbjörn Jansson omvaldes på två år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Johan Karlsson, Tommy Ryding och Karin Norén.

 

En fråga som många hade synpunker på var förslaget om SOF:s namnändring till Bird Life Sverige. Årsmötet röstade för avslag. Denna fråga kommer upp på SOF:s årsmöte nästa helg där Lennart  Waara representerar VOF. 

 

Markus Rehnberg och Gunnar Niklasson som avgick ur styrelsen avtackades av ordförande Lennart.

 

Mötet avslutades med att Lennart Waara visade bilder från sina två dygn i örngömslet i vintras. Det blev en intressant diskussion om örnar bland deltagarna. 

 

Lennart Waara tackar Markus Rehnberg för hans insatser i styrelsen under 16 år.