Nyheter

2013-08-27

Stäpphök glädjer många

Foto: Marcus Rehnberg

Den 7 augusti sågs en stäpphök flyga förbi Rebro/Gesala norr om västerås. Den försvann lika snabbt som den hittades. Men några dagar senare, den 11 aug återupptäcktes fågeln på samma plats. 

Fågeln är en hane som är minst 3k dvs den är inne i sitt 3e kalenderår.  

 

Sedan dess har den varit kvar i området om än väldigt svår att se. Gesalafälten är mycket stora och eftersom ingenting hade blivit tröskat så kunde fågeln försvinna ner i sädesfälten.  Under den senaste tiden verkar den hålla sig vid Hedensberg och då varit synlig främst under eftermiddagarna/kvällen.

Just det här exemplaret har stannat ovanligt länge, ingen annan stäpphök i västmanland har varit lika stationär. Det beror säkert på god födotillgång.

 

Stäpphöken ( Circus macrourus) hör till kärrhökarna men är landets mest ovanliga av de 4 arter kärrhökar. De äter små gnagare, ödlor, insekter och småfåglar. 

De häckar på vida slätter eller i träskmarker i östra europa och asien. Enstaka häckningar i Finland och Sverige har förekommit. 

 

Stäpphök har sett ca 30 gånger i västmanland.  Hur länge den här stannar återstår att se. 

Foto: Lennart Waara