Nyheter

2013-03-15

Uggleveckan-hur går den till

Sparvuggla- Zsombor
2013 är 11e året i rad som fågelintresserade i landskapet kraftsamlar kring ugglelyssning under en vecka i mars. Mellan 16-24 mars genomförs årets lyssnarvecka.  Efter ”bottenåret 2012” kommer 2013 att bli första uppgångsåret i smågnagarcyklen.
 
Smågnagarstammarna varierar ganska stort lokalt sådana år, det resulterar i att även antalet ropande ugglor varierar från område till område. Redan i februari kunde vi också notera att det förekommer en del ropande ugglor i landskapet i år. Likaså fanns det rapporter om sedda (födosökande) ugglor under dagtid vilket indikerar sämre tillgång på föda i dessa områden.
 
För att kunna jämföra resultatet med tidigare år använder vi samma inventeringsmetod. Rapportera dina observationer på Svalan. Ange platsen där ugglan ropar och inte där du själv står. Använder du inte själv Svalan så kan du rapportera till kontaktpersonen i din kommun eller direkt till undertecknad.
 
Efter varje natts lyssning kommer en lägesrapport att läggas ut på VOFs hemsida samt Facebook. Rapporten kommer att vara översiktlig varför dolda rapporter inte kommer att kunna spåras.
Sören Larsson
Mailadress: soren20@telia.com      tel 070-5678 725

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com