Nyheter

2014-04-28

Bättre rapportering av gluttsnäppa

Gluttsnäppa: Jörgen Lindberg

Jag har börjat fundera lite över gluttsnäppans förekomst i landskapet. Inte så mycket över att den är en regelbunden genomflyttare utan dess häckningsförekomst.
 
Tittar man på data i Svalan finns en hel del obsar med häckningskriterier, som “spel/sång”, men även “Upprörd, varnande” i ett dussin fall. Merparten i norr och nordväst och vid myrar, men också vid lokaler av mer slättsjökaraktär i öster.
 
Ett problem med de flesta vadare i detta sammanhang är att de både spelar och kan varna under sträck och på rastlokaler. Det blir då ytterligt svårt att “på distans” försöka skilja på rastare och andra observationer som kan indikera häckning. Ett annat problem är att många rapportörer använder olika “Aktivitet” för samma sak och vice versa. Exempelvis anges ibland “spel/sång” när det handlar om det vanliga locket ‘tju-tju-tju’ (skulle hellre då anges “Lockläte”).
 
Skulle VOF`s medlemmar kunna ge mig lite ledtrådar?! Lokaler där häckning är eller har varit sannolik. Gäller det tex Hammarmossen och Knuthöjdsmossen i Hällefors? Men hur är läget i Lindesbergs kommun? Sala kommun? Surahammars kommun?
 

Mvh
 
Thomas Pettersson/ Rrk Västmanland