Nyheter

2014-12-15

Bli medlem för 2015

Redan nu kan du som vill bli medlem betala in medlemsavgiften för 2015. Många medlemmar som inte har betalat sin avgift för 2014 har ändå fått tidning hemskickad. 
Vi hoppas att VOF får fler medlemmar under nästa år. Det är alla medlemmar som gör att VOF kan kraftfulla yttranden i miljöfrågor och fågelskydd. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra för fåglarna. 

 

Årsavgiften i Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) är:
 - 140kr för vuxna,
 -   60 kr för ungdomar under 20 år
 - 160 kr för familj.
Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 10654-2 och glöm inte skriva ditt namn och adress. 
Skicka samtidigt ett mail till oss och meddela din adress, telefon och epostadress.

Detta får du som medlem i VOF!
- Tidskriften "Fåglar i Västmanland"  med artiklar om fåglar och information om aktiviteter. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

- Medlemsmöten med högklassiga föredragshållare

- Exkursioner till fåglarna

- Hjälp med frågor och funderingar runt fåglar och fågelskydd

- Uppbackning vid naturvårdsärenden

- Aktivt arbete för naturskydd med fåglarna i fokus

- En intensiv satsning för skogsreservat och bättre skydd av skogens fåglar

- Egna projekt och stöd till restaurering av fågelsjöar och andra våtmarker.

- Bra kamratskap bland likasinnande

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com