Nyheter

2014-02-05

Fåglar i Västmanland- ny mötesplats på Facebook

På Facebook har vi nu skapat en egen grupp i Västmanlands Ornitologiska förenings regi som är avsedd för diskussioner och frågor rörande fåglar och fågelskådning i Västmanland.

Gruppen är sedd att fungera som ett komplement till VOF:s hemsida och Facebooksida där informationen är mer enkelriktad från oss.

Här är alla välkomna som vill diskutera fåglar och fågelskådning i Västmanland. 

 

Klicka eller sök på Fåglar i Västmanland.