Nyheter

2014-08-18

Från Västmanland till Quebec

Harfeng des neiges heter fjällugglan i franskspråkiga delen av Kanada. Foto Johan Karlsson
Harfång är ett gammalt dialektalt namn på fjällugglan i Västmanland. Detta dialektala namn har någon gång förts över från oss till det franska språket och används idag i de fransktalande delarna av Kanada. Harfang des neiges är sedan 1987 staten Quebecs officiella fågelsymbol.
Läs Gunnar Lignells artikel om dialektala fågelnamn i FIV  nr 2-3, 2014.