Nyheter

2014-04-28

Rapport från årsmöte med BirdLife Sverige

 VOF hade två motioner som förelagts SOF-BirdLife Sveriges årsmöte 26/4 2014.
1. Motion om Artportalen.
2. Motion om effektivare lobbyverksamhet.

 

1. Förutom VOF:s motion som finns publicerad på annan plats på VOF:s hemsida förelåg ett första utredningsförslag  (om vem som äger data på Artportalen) ifrån den arbetsgrupp som tillsatts på SOF:s årsmöte 2013 i Ånnaboda.

 

Utredningens förslag var följande:
a) att fortsätta det påbörjade arbetet med inriktningen att finna en långsiktig lösning kring fågelrapporteringen där SOF är ägare av data, samt
b) att undersöka möjligheterna att tillskapa en formell samarbetsstruktur mellan de olika nationella biologiska föreningarna (liknande norska SABIMA).

 

Årsmötet beslöt att antaga utredningens förslag med avrapportering på årsmöte 2015.

 

VOF:s motion beslöts - på mitt tilläggsyrkande - att ingå som underlag till den fortsatta utredningen av ägande av Artportalen.

 

2. Motionen om effektivare lobbyverksamhet medförde ett beslut av årsmötet om tillsättande av en grupp inom styrelsen som arbetar med de frågor som anfördes i motionen. Undertecknad samt ytterligare två personer utsågs av årsmötet att ingå i utredningsgruppen.
Avrapportering av arbetet sker på nästa årsmöte i SOFBirdLife.

Med det resultatet kan jag konstatera att VOF:s två motioner (av totalt tre) antogs på ett bra sätt (även om något förändrat i förhållandena till ursprungsyrkandena) av SOFBirdLifes årsmöte 2014.

 

Även i övrigt ett bra och givande årsmöte. Ny logotyp antogs för SOF BirdLife Sverige.


Lennart Waara
VOF:s delegat på SOFBirdLifes årsmöte 2014.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com