Nyheter

2014-10-08

Skogsbranden kan gynna vitryggen

Vitryggig hackspett. Foto Zsombor Károlyi

Det stora brandområdet i Västmanland skulle kunna bli ett område dit vitryggiga hackspetten söker sig. 

– Den allra viktigaste biotopen för arten under 1000-tals år har varit brandfält. Det är därför de här stora brandområdena är särskilt intressanta, säger Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen till P4 Sjuhärad. 

 

Vitryggen har gynnats av att gamla lövträd av asp och sälg dött eftersom dessa ofta rymmer favoritfödan för arten – skalbaggslarver. Förhoppningen är nu att det ska växa upp nya lövträd i området som på sikt blir så gamla att de innehåller föda för vår mest hotade hackspett. 

 

(Källa natursidan.se )