Nyheter

2014-10-16

Två av projekt fjällgås sändarförsedda gäss rastar i Strömsholm

Punkter betyder en position. Linjer ritas mellan de olika punkterna.

Under sommaren 2014 märktes 5 utsättningsfåglar med satellitsändare. Nu kan man följa dessa sändarförsedda fåglar genom länken nedan. Tanken med dessa sändare är få in data som vi kan använda för att utvärdera hur utsättningarna fungerar och i de fall utsättningsfågeln bildar flock med vilda fjällgäss så kan den bidra med kartläggning av den vilda populationens flyttning.
Sommaren 2014 blev tyvärr en sommar med få vilda fjällgäss i häckningsområdet, vilket resulterade i att det blev svårt för utsättningsfåglar att hitta vilda artfränder att bilda flock med. Därför är det flera av sändarfåglarna som sökt sig till andra gåsarter under flyttningen.

Vi vet dock, av tidigare erfarenheter, att detta inte behöver betyda att den inte hittar tillbaka och senare år ansluter till den vilda populationen. Fjällgässen i Lagårdssjön, Strömsholm fanns i en större flock med andra gäss.
Projekt Fjällgås bedriver sin verksamhet med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättning av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda restpopulationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska Åtgärdsprogrammet för fjällgås.

Huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Nordens Ark drivs projektet med anslag från det svenska Åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

122016 (blå). En fjolårsunge (2K) som länge var kvar i häckningsområdet. Den har flyttat i relativt korta etapper ner genom Norrbottens inland mot kusten. Vi vet inte i dagsläget om denna fågel har sällskap av andra fåglar. 91909 (grön). En årsunge (1K) som efter en tid i häckningsområdet flög några mil norrut. Därefter har den påbörjat en bana mot Östersjökusten. I dagsläget vet vi inte om denna fågel har sällskap av andra fåglar.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com