Nyheter

2014-11-04

VOF:s höstmöte

Lördag 15 november är alla medlemmar i VOF och i de lokala fågelklubbarna i Västmanland välkomna till Höstmötet i Västerås. Under dagen kommer vi att diskutera våra olika projekt och få höra om vad som händer efter skogsbranden. Vi kommer även att diskutera samarbete mellan VOF och lokalklubbarna.

 

 Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8, Västerås
Anmälan till: Karin Norén, tel 070 691 7671070 691 7671, kinoren@gmail.com 

 

PROGRAM


09.00 Kaffe o fralla
09.30 Välkommen och info om vad som är på gång Lennart Waara

 • Lokalföreningarna berättar om sina projekt och aktiviteter
 • Tre parallella diskussionsgrupper
  - Tjäder
  - Programverksamheten
  - Fiskgjuse
 • Gruppdiskussioner och förberedelse för presentation


12.00 ‐ 13.00 Lunch

 • Skogsbranden
 • Redovisning av gruppdiskussionerna
 • Korta presentationer av:
   Daglediga
   Rapphönan
   Ugglelyssnarveckan
   Projekt Pilgrimsfalk
 • Summering av dagen Lennart Waara

16.00 Hemfärd