Nyheter

2015-04-26

Amerikansk kricka i Frövisjön

Frövsjön norr om Västerås bjuder varje vår på rariteter. Den senaste rariteten, en amerikansk kricka upptäcktes på morgonen söndag 26 april av Johan Brenander. Strax efter att en fiskgjuse passerat och skrämt ut alla krickor på öppet vatten fick Johan syn på den amerikanska. Arten har påträffats 16 gånger i Västmanland, senast 2012 i Asköviken. Flertalet fynd är gjorda på våren och i samtliga fall gäller det hannar.

 

Den mest synliga skillnaden mellan kricka och amerikansk kricka är att den senare har ett vitt vertikalt band på kroppssidan medan kricka har ett vitt horisontellt vingband när anden ses liggande. Huruvida den utgör en egen art eller om den är en underart till kricka (A. crecca) är omdiskuterat. Den häckar i norra Nordamerika där den är vanlig.