Nyheter

2015-04-26

Amerikansk kricka i Frövisjön

Frövsjön norr om Västerås bjuder varje vår på rariteter. Den senaste rariteten, en amerikansk kricka upptäcktes på morgonen söndag 26 april av Johan Brenander. Strax efter att en fiskgjuse passerat och skrämt ut alla krickor på öppet vatten fick Johan syn på den amerikanska. Arten har påträffats 16 gånger i Västmanland, senast 2012 i Asköviken. Flertalet fynd är gjorda på våren och i samtliga fall gäller det hannar.

 

Den mest synliga skillnaden mellan kricka och amerikansk kricka är att den senare har ett vitt vertikalt band på kroppssidan medan kricka har ett vitt horisontellt vingband när anden ses liggande. Huruvida den utgör en egen art eller om den är en underart till kricka (A. crecca) är omdiskuterat. Den häckar i norra Nordamerika där den är vanlig. 

  

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com