Nyheter

2015-11-28

Hackspettsinvasion i Hälleskogsbrännan

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi

Under sensommaren och främst hösten fick VOF signaler om att antalet hackspettar ökat i brandområdete. Vi beslöt att utvidga inventeringsprojektet med att systematisk inventera förekomsten av hackspett längs vårens inventeringsvägar. 

Det visar sig att spillkråka har fördubblats och tretåig hackspett har ökat kraftigt. VOF kan redovisa en invasion av de nämnda arterna. Hälleskogsbrännan har sannolikt den största koncentrerade förekomsten av tretåig hackspett i Sverige. Större hackspett tillhörde under vårinventeringarna de missgynnade arterna. Men under hösten kan vi konstatera en viss återhämtning av arten.

"I våras var det cirka 70 fåglar som vi inventerade och nu är det 143, över det dubbla alltså", berättar Lennart Waara. "Vad ökningen beror på kan jag inte direkt säga men tror att det bland annat beror mycket på att det börjar komma tillbaka insekter till hackspettskogen. Det blir spännande att se framöver hur utvecklingen blir." 

 

Läs mer om fågelinventeringarna i Hälleskogsbrännan i Fåglar i Västmanland nr 4 som snart kommer i alla medlemmars brevlåda.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com