Nyheter

2015-11-03

Livets återkomst i Hälleskogsbrännan

Måndag 9 november bjuder Naturskyddsföreningen Västmanland in till ett möte i Kyrkbacksgården, Västerås för att berätta om livets återkomst efter den stora skogsbranden. Medlemmar i VOF,  Botaniska föreningen och Naturskyddsföreningen går in gratis, övriga betalar 50 kr.

 

Program

 

18.30  Inledning                   Gunnar Rosén
18.40  Naturreservatet m.m. Mårten Berglind
19.00  Svamparna                Tom Sävström
19.20  Fåglarna                    Lennart Waara
19.40  Växterna                    Bengt Stridh
20.00  FIKA
20.30  Frågor och debatt       Alla medverkande

21.00  Avslutning