Nyheter

2015-01-08

Ny ringmärkare i VOF

Seppo Leppälampi, nybliven ringmärkare.

Sverige är världsbäst på att ringmärka fåglar. Seppo Leppälampi, Arboga är nybliven ringmärkare. Han har arbetat som assistent till en licencierad ringmärkare under ett antal år. Ringmärkaren är en mycket fågelkunnig person som måste ha en personlig ringmärkarlicens, som årligen utfärdas av Ringmärkarcentralen vid Nordiska Riksmuséet. 


Seppo gick ringmärkningskurs i augusti på Ottenby. Kursplanen omfattade både praktiska och teoretiska moment gällande ruggning, användande av ruggningsnycklar vid åldersbestämning, utfärgning av mjukdelar, ringmärkning, insamling av biometri, säkerhet och aktuell juridik. Det som återstår för Seppo är att erhålla ett formellt ringmärkartillstånd för ett specifikt projekt (CES-licens) från ringmärkarcentralen vid Nordiska Riksmuséet. Tills vidare ringmärker Seppo under annans licens, idag Sören Larsson.

 

Att ringmärka och studera fåglar ger kunskaper inte bara om fåglarnas flyttningsmönster, utan även om miljöns tillstånd. Fåglar är känsliga och om vissa arter blir mer sällsynta eller får färre ungar har det till exempel ofta med miljöförändringar att göra.


Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfyndsdata.