Nyheter

2015-04-15

STORT TACK till Sören Larsson på årsmötet

Lennart Waara överlämnar VOF:s Stora Tack till Sören Larsson

Vid VOF:s årsmöte i Köping 11 april överräcktes den nya utmärkelsen VOF:s Stora Tack till Sören Larsson för hans förtjänstfulla insats för fågelskyddet i Västmanland. Det var ett självklart val för styrelsen att utse Sören som den första mottagaren denna utmärkelse, som kommer att delas ut varje år på årsmötet till en förtjänstfull person i VOF.

Sören driver många projekt i VOF. Uggleveckan sen 14 år och därmed sammanhängande inventeringar, projekt Tjäder och nu ett antal inventeringar i brandområdet. Han är även licensierad ringmärkare och brukar hinna med en del ringmärkningar varje år.

Skådning vid Norsa, Köping på förmiddagen före årsmötet