Nyheter

2015-12-03

Vad kommer att hända med Asköviken 2016?

Vy från fågeltornet i asköviken. Foto: Marjatta Ericson
VOF har tidigare informerat om ombyggnaden av Slussen i Stockholm och konsekvensen för vattennivåerna i Mälaren i allmänhet och för Asköviken i synnerhet.
 
Efter ett möte i Skötselrådet för Asköviken där Torbjörn Hegedus är ordinarie representant för VOF och där också Lennart Waara som ordförande för VOF deltog. Skötselrådet är inte beslutande i frågan utan länsstyrelsen påtog sig att ta med frågorna vidare till de som ansvarar för markarbetet vid Asköviken vilket är Stockholms stad ev. i vissa delar med finansiering från länsstyrelsens landsbygdsstöd.
 
En av konsekvenserna för Asköviken blir utrivning av den befintliga vallen (utom den del som löper från Löfstastigen och fram till spången Löfstagömslet) och igenläggningen av diket. Ett nytt dike med spärr anläggs längre västerut dvs. högre upp på det som nu är åkermark.
Följande preliminära etapper kan presenteras. (Samtidigt viktigt att påtala att tidplanen är preliminär och att saker kan hända som ruckar den).
Under våren isådd i den mark som idag är åkermark och som på sikt blir strandäng/våtmark. VOF framförde stor försiktighet vid val av frön. Ev. kan det vara bättre att låta den naturliga floran växa in.
Under juli månad 2016 sker anläggning av rör och diken mm
Under augusti 2016 sker utrivning av vallen och igenläggning av valldike.
Slutbesiktning sker under september.
Asköviken viken är skyddad från markarbeten från den 1 september med hänvisning till risken för störning av flyttfåglar.
 
Från VOFs sida framfördes bl a. följande önskemål för 2016;
 
  • En eventuell spång från de nya gångstigen ovan det nya diket och ner mot kiosken,
  • Uppförandet av ett vindskydd placerat lämpligt och skyddat uppe på Rudöklippan
  • Uppförandet av en plattform ca 2 m hög på vallen vid entré till spången ut till Lövstagömslet och med rullstolsramp upp
  • Uppgrusning av stigen ner från Lövsta P med ca 1 dm
  • Länsstyrelsen lovade att ta med våra synpunkter i den vidare processen och arbetet med Asköviken
Lennart Waara
Surahammar den 25 november 2015

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com