Nyheter

2016-07-14

Fågelåret 2015 i Västmanland

Amerikansk kricka
Under 2015 noterades 246 arter i landskapet Västmanland, vilket är en liten nedgång från föregående år, men ändå en tämligen normal siffra. Ingen ny art för landskapet noterades under året, men väl några fynd av sällan noterade arter.

   Amerikansk kricka (1), svarthalsad dopping (1 häckning), silkeshäger (1), ägretthäger (10 ex.), svart stork (1), stäpphök (4), styltlöpare (2), dammsnäppa (3), vittrut (4 ex.), tretåig mås (1), vitvingad tärna (1), biätare (2), vitryggig hackspett (1), berglärka (1), vassångare (4), tajgasångare (1) och rosenstare (1).


Fågelrapporten sammanställs varje år av rrk (regionala rapportkommittén). Rapporten i sin helhet presenteras i Fåglar i Västmanland nr 2-3 som kommer i augusti.  Via fågelrapporten försöker vi först och främst förmedla hur det gångna fågelåret har tett sig, men vi försöker också förmedla långsiktiga trender, det vill säga ökar eller minskar antalet av en viss art i landskapet.

   Rrk uppmanar läsarna av detta att utforska de siffror som ges och kanske fundera kring hur fågelfaunan har förändras och vad som eventuellt skulle kunna ligga bakom en sådan förändring. Här skulle man kunna hitta flera uppslag till framtida artiklar till kommande nummer av Fåglar i Västmanland. Mycket av materialet finns dessutom redan tillgängligt via Artportalen. Det är som sagt bara att börja gräva i denna guldgruva.

 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com