Nyheter

2016-09-26

Fågelfest första helgen i oktober

EuroBirdwatch syftar till att fästa uppmärksamheten på de flyttande fåglarna och deras behov av säkra rastplatser och vinterkvarter. Detta görs genom att bjuda in allmänheten att njuta av det skådespel, som flyttande fågelskaror utgör. På ett antal platser i Västmanland anordnas turer och andra aktiviteter.

 

Det är 23:e gången som EuroBirdwatch arrangeras. Evenemanget uppmärksammar den stora strömmen av flyttfåglar från Europa till övervintringsplatserna i Afrika. För många fåglar är det en ofattbart lång resa på många 100 mil med många faror. I år läggs tonvikt på de flyttande fåglarnas rastplatser och behovet av lämpliga habitat för dem.  

 

Det är viktigt att rapportera observationerna i Artportalen. I Artportalen kan du också följa vilka fågelarter som noteras och syns mest under årets EuroBirdwatch16Från och med i år går det även att jämföra med Norge som också använder Artportalen med motsvarande statistiksida som vi använder oss av i SOF-BirdLife.