Nyheter

2016-02-25

Första sånglärkan rapporterad

Den 20 februari rapporterades den första sånglärkan i Västmanland i år från Viby, Arboga. Sen har en rapporterats från Surahammar 24/2 och Asköviken 25/2. 

I Sverige är sånglärkorna mycket beroende av ett aktivt jordbruk. Sånglärkan föredrar stora öppna ytor med sparsam vegetation, och lägger sitt bo så långt de kan ifrån träd och t.o.m kraftledningsstolpar. Det beror på att sånglärkan lärt sig att dessa utkiksplatser kan utnyttjas av t.ex. kråkor som riskerar att plundra deras på bon på ägg eller ungar.

Paren håller oftast ihop från år till år, och hanen väljer helst samma revir som året innan. Flyttas reviret så rör det sig sällan om avstånd på mer än ett par hundra meter. De individer som spenderar sin första häckningssäsong här i Sverige kommer nästan alltid tillbaka till den plats där de fötts, och gör vad de kan för att hitta ett revir i närheten av sina föräldrar. 

 

Sånglärkan är klassad nära hotad (NT) enligt ArtDatabankens rödlista. 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com