Nyheter

2016-03-23

Medlemmarna i Sala är nu klubbmedlemmar i VOF

Sala fågelklubb är först bland Västmanlands lokala fågelklubbar att ta ett strategiskt beslut. Kalle Källebrink, ordförande i Sala berättar att man låter alla medlemmar i klubben bli anslutna till VOF som klubbmedlemmar. Det innebär att de har rösträtt på VOF:s årsmöte och är välkomna att delta i VOF:s utflykter och andra evenemang. Men för att få tidningen Fåglar i Västmanland måste man själv betala full medlemsavgift till VOF.
Idag har VOF 550 medlemmar och strävar efter att öka sitt medlemsantal upp mot tusen medlemmar för att därigenom bli en starkare och mer slagkraftig remissinstans i fågelskyddsfrågor.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com