Nyheter

2016-01-03

Pressmeddelande- Vi lämnar VFD i protest

Nu lämnar naturvårdens delegater Lennart Waara (ordinarie) och Olov Trostén (suppleant) i protest Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation. Beslutet har tagits gemensamt av Västmanlands Ornitologiska Förening, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Västmanland.
 
Anledningen är att arbetet i delegationerna inte fungerar med dagens sammansättning, där jaktintresset är klart överrepresenterat bland delegaterna. Jaktintressets dominans blir ytterst märklig då det är mindre än 3 % av befolkningen som jagar.
 
I februari i år utlovade regeringen en utvärdering av hur viltförvaltningsdelegationerna (VFD) fungerar, men denna har inte kommit till stånd trots påstötningar från de centrala naturvårdsorganisationerna. 
Naturvårdsverket har, trots protester från naturvårdsintresset, fastställt vilka förvaltningsnivåer av stora rovdjur som ska gälla. Efter detta blir besluten om licensjakt enbart en räkneoperation. 
 
Vid beslutet om licensjakt på varg 2016 motsatte sig naturvårdsintresset licensjakten i Västmanland med hänvisning till den inavlade vargstammen och de internationella forskningsrapporterna som Naturvårdsverket inhämtat. Trots att naturvårdsintresset utförligt reserverat sig mot förvaltningsnivån framgår det inte av länsstyrelsens beslut. Det innebär att detta nästan aldrig kommer till allmänhetens /medias kännedom. 
Att stå utanför VFD innebär att naturvårdsintresset på ett helt annat sätt kan argumentera och driva kampanjer via olika media mot länsstyrelsens beslut. Naturvårdsintresset kan inta en betydligt friare och mer offensiv roll!

Lennart Waara
Ordinarie ledamot för Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationen Västmanland
070 710 77 24

Olov Trostén
Suppleant för Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationen Västmanland
073 255 78 75

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com