Nyheter

2016-05-15

Svartvingad vadarsvala och citronärla vid Lisjö ängar

Foto Lennart Waara

En svartvingad vadarsvala upptäcktes 12 maj av Lennart Eriksson vid Lisjö ängar, strax väster om Surahammar. Den syntes under ett antal dagar när den födosökte insekter i den västra delen av våtmarken till glädje för många tillresta skådare.

 

Två citronärlor (hane och hona) upptäcktes den 15 maj vid samma lokal. Arten har rapporterats vid 12 tidigare tillfällen i Västmanland. Läs mer här.

 

Svartvingad vadarsvala (Glareola nordmanni)  har rapporterats i Sverige nästan varje år under 2000-talet. Senast 2015 på Gotland. I Västmanland är arten påträffad en gång tidigare 18-19/7 1992 i Västvalla, Fellingsbro.

Svartvingad vadarsvala häckar i Ryssland samt länderna vid Svarta och Kaspiska havet. Övervintar i södra Afrika. Vadarsvalorna är ovanliga bland vadarna eftersom de vanligtvis fångar insekter i luften, likt svalor, men de födosöker även på marken. De förekommer på öppen stäpp och ses ofta kvällstid i närheten av vatten jagandes efter insekter.

Foto Lennart Waara