Nyheter

2016-03-28

Uggleveckan 2016 - bottenår i ugglecykeln

Totalt har vi noterat 155 ugglor under veckan. Siffran är preliminär då granskning och kvalitetssäkring nu pågår men några stora förändringar kommer inte att ske. Årets inventering gav det näst sämsta resultatet under de 15 år vi arrangerat ugglelyssnarveckan. Att vi är i ett ”bottenår” i ugglecykeln stärks också av att flera ugglor setts på dagen. T.ex. har ingen av de sex lappugglorna hörts utan samtliga är dagsfynd.

Pärlugglan är en bra indikatorart på smågnagarförekomsten i skogsmark. Under 15-års- perioden har färre pärlugglor hörts endast 2004 - 2009 och 2012.

 

Sammanställningar dag för dag samt tabell över ugglefynd per kommun hittar du under Projekt/Uggleveckan.