Nyheter

2016-06-06

Upprop för våra tornseglare

Foto: Wikipedia
Sommaren är här och med dem tornseglarna. En art som är starkt förknippad med sommaren och som trivs nära människan.
Den har i hundratals år dragit nytta av oss och byggt bo under tegelpannor och i nischer och avsatser på hus i städer och bland gårdar och lador.

Tyvärr minskar tornseglaren och vetenskapen vet inte riktigt varför. Det finns teorier om att det kan vara födobrist och det finns teorier om att moderna byggmetoder försämrar möjligheten för dem att hitta bra boplatser.

Så länge vi inte vet exkakt så blir det svårt med riktade insatser, men vi vill ändå på bästa sätt försöka hjälpa våra tornseglare i väntan på svar på varför de minskar.

Därför kommer vi under hösten att starta upp ett tornseglarprojekt i Västerås.

För att ha något att utgå från behöver vi hjälp att få en bild av var och hur tornseglarna häckar och vill nu uppmana alla fågelintresserade att i år vara observanta kring tornseglarnas häckning.

Rapportera in häckplatser i Västerås kommun på artportalen.se. Saknar man konto på artportalen går det bra att kontakta Johan Karlsson via mail