Nyheter

2017-07-23

Bidrag från Länsstyrelsen till fågeltornsområdet i Fagersta

Fågeltornet vid Backgården besöktes vid VOF:s årsmöte i april 2016. Foto: Christina Bredin

Länsstyrelsen har fått 1 886 885 kronor från Naturvårdsverket till arbetet med lokala naturvårdsprojekt i Västmanlands län. Ett av dessa projekt syftar till att en bygga en parkering för tio bilar och en 200 meter lång gångväg som är anpassad för rullstolar och barnvagnar till fågeltornet i Backgården.

 

Fagersta fågelskådare byggde Fågeltornet med hjälp av LONA-bidrag och det invigdes våren 2016. För att underlätta fågelskådning för besökande kommer projektet även att ta fram en broschyr över några av de fågelarter man kan se där. Dessutom ska en träff anordnas då mindre vana fågelskådare bjuds in till fågeltornet för att skåda fågel.