Nyheter

2017-03-24

Information om Lappugglans Slagårda

För ett drygt år sedan träffade Sveaskog och VOF en överenskommelse om att skydda lappugglans häckningslokal Slagårda. Överenskommelsen innebär att ett centralt område där lappugglan häckat sedan 2000 är skyddat från avverkning.
 
Detta kärnområde har huvudsakligen definierats av VOF efter inventeringar av förekommande häckningsplatser. I ett andra område gemensamt definierat område skall endast plockhuggning ske och endast efter samråd mellan VOF och Sveaskog. I övriga områden - som t.ex. runt Kallmoragården är andra avverkningsmetoder i enlighet med överenskommelsen.

Nya hyggen som det runt Kallmorastugan kan t o m vara en fördel för lappugglorna eftersom det uppstår nya ytor för lappugglan att jaga sork på. Ugglorna har också setts runt hygget!

Från VOF:s sida vill vi framföra ett tack till Sveaskog för stort tillmötesgående i denna fråga.

Nästa steg i skyddet av området – och som påbörjats på den norra inägan – är att röja träd, sly och beväxning i kantzonerna samt att på sikt ”slåttra” de södra inägorna med några års mellanrum så att de inte växer igen. På den norra inägan kommer bete av hästar och får att ske i olika skiftsområden för att hålla ytorna fria från igenväxning.
 
Hur denna metod utfaller kommer att utvärderas av Sveaskog och VOF innan beslut tas om åtgärder på de södra inägorna!

I planerna framöver ligger också att förbättra tillgängligheten till området- som visat sig tåla fågelturism - genom bl.a. en större uppgrusad parkering samt en del andra mindre åtgärder som skyltning och rastbänkar i anslutning till den planerade parkeringen norr om ”bommen.”

Dessa sker i så fall i ett samarbete mellan VOF, Sveaskog och Fortum.

Sprid gärna denna information och om du ändock undrar över något eller träffar andra som

är frågande så är det helt OK att kontakta mig så skall jag försöka svara!

Lennart Waara

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com