Nyheter

2017-05-19

Kallelse till Extra årsmöte

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE MED VÄSTMANLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

Tid: TORSDAG 1 juni kl 18.00

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8, Västerås

Dagordning för Extra Årsmöte:

1. Val av ordf. och sekr. för mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4. Val av ordförande för föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte

5. Extra Årsmötet avslutas.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com