Nyheter

2017-12-13

Nya strandängar skapas i Asköviken

Torbjörn Hegedüs som sitter med i Askövikens skötselråd  berättade på Höstmötet om rivningen av invallning mellan Lövsta och Rudö i Asköviken.  Arbetet är igång och Stockholms stads projektledning har gett entreprenören till den första mars 2018 för färdigställande. Projektets ambition är att besökare till viken endast under kortare perioder kommer att påverkas.

 

Genom att vallen rivs kommer nya strandängar att skapas som översvämmas på våren och fler fågelarter som finns i området gynnas. I Asköviken finns idag 115 häckande och 250 noterade fågelarter. 

 

Vallen vid Lövsta i den inre delen av Asköviken byggdes under 1980-talet för att få mer odlingsbar yta och skydda åkermarken mot översvämningar. Genom att ta bort vallen och skapa mer strandäng gör markägarna en viktig naturvårdsinsats. Strandäng är nämligen en naturtyp som det råder brist på. Att utöka strandängen är ett krav för att Stockholms stad ska få förändra regleringen av Mälaren. Det är alltså markägarna tillsammans med Stockholms stad som genomför förändringen.

 

Betesdjur kommer att bidra till att våtmarkerna inte växer igen på de nya strandängarna som omfattar 23 hektar. Den vandringsled som gått på vallen flyttas längre upp mot land eftersom stranden nu periodvis kommer att bli översvämmad längre upp. Även den grusade stigen från parkeringen höjs upp för att den inte ska översvämmas vid högvatten.  

 

 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com