Nyheter

2017-03-30

Nytt naturreservat i Hallstahammar

Valstasjön, Hallstahammar Foto: Thomas Norrman

Hallstahammars kommun har beviljats 160 500 kronor genom länsstyrelsen för att bilda ett naturreservat vid Valstasjön strax öster om Hallstahammar.  Sjön kom till på konstgjord väg då mossarna runt Valsta dikades ut på 1800-talet. 

 

Projektet innebär att en 600 meter lång vandringsled ska röjas, en besöksparkering ska ställas i ordning och vattentillgången ska tryggas för att förbättra livsmiljön för groddjur. Valstasjön har särskilda naturvärden med unika arter som större vattensalamander och spetsnate. 

 

I området häckar ca 110 fågelarter, bland andra skogssnäppa och rörhöna. Tack vare stora bestånd av gamla aspar trivs vår vanligaste hackspettarter där, större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.

 

Situationen idag är att sjön läcker vatten. En inledande åtgärd blir därför att täta den fördämmande jordvallen. För att minska risken för framtida läckor ska träd och buskar, vars rötter riskerar att underminera vallen, tas bort. Nya strövstigar runt sjön kommer att anläggas. För bilburna besökare planeras en besöksparkering till områdets västra del, vid Östra Nibble.

 

 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com